Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1898
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Văn Luân (Ch.b), Nguyễn Thị Kim Chi, Lương Minh Hạnh.
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 127
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóa các quan điểm khoa học về thểchế, phân loại thể chế và quá trình thể chế hóa; đề cập đến vai trò của thể chếtrong việc thu hút và phát triển các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con ngườicho phát triển; đề cập đến thể chế của một số quốc gia trong tương quan với sựphát triển nhằm đúc kết những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng và đổi mớithể chế ở Việt Nam; phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội Việt nam trong thờigian qua cũng như những khó khăn, thách thức trong đổi mới thế chế để làm nổibật nhu cầu cấp thiết cũng như những định hướng lớn trong đổi mới thể chế củaViệt Nam nhằm phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.
 • Từ khóa Tag:Thể chế, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1897
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung (Ch.b)
 • 0, ISBN , kích thước 24, số trang 575
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: Nguồn của Luật Hiến pháp, Hiến pháp – nguồn cơ bản củangành Luật Hiến pháp; các đảng phái chính trị; hình thức nhà nước tư sản; chếđộ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống tư pháp của cácnước tư bản; Hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Hiến pháp củaHợp chủng quốc Hoa Kỳ, Hiến pháp của Pháp quốc nền cộng hòa thứ năm; Hiến pháp củaNhật Bản, Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức.
 • Từ khóa Tag:Luật Hiến pháp, tư bản
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1895 VV/1896
 • sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 151
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: khái niệm, đặc điểm và hình thức của khẩu khí; khẩu khí trongquan hệ xã hội và khẩu khí trong nghề luật; khái niệm hùng biện và thuật họchùng biện trong nghề luật; những chuẩn mực của thuật hùng biện trong nghề luậtsư…
 • Từ khóa Tag:khẩu khí, hùng biện, nghề luật.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1887 VV/1888
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Tổng quan về cách mạngcông nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạngcông nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay:sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng,lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…;định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủđiện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1885 VV/1886
 • Tác giả
 • Tác giả : Tưởng Duy Lượng
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 447
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định củaBộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cốtài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảmthông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảmbằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quantrọng và đôi điều lưu ý…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1883 VV/1884
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 243
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận về quản trị công: khái niệm vàxu hướng phát triển của quản trị công; quản trị công và phát triển bền vững;mối liên hệ giữa quản trị công và dịch vụ công; mối quan hệ giữa quản trị côngvà an ninh, trật tự xã hội; một số tác động của quản trị nhà nước hiện đại tớipháp luật; quản trị toàn cầu -  một sốvấn đề lý luận và thực tiễn; ii) Một số kinh nghiệm về quản trị công trên thếgiới: Các quan điểm, tiêu chuẩn, khuyến nghị về quản trị công của tổ chức hợptác và phát triển kinh tế; quản trị công – kinh nghiệm ở một số quốc gia ChâuÁ; chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong quá trình cải cách ở Trung Quốc;kinh nghiệm về đánh giá tổ chức công của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trênthế giới, một số gợi mở cho Việt Nam; quản lý chi tiêu công ở Việt Nam và bàihọc kinh nghiệm từ Hàn Quốc; kinh nghiệm về quản trị công trong xử lý cáctrường hợp khẩn cấp ở Cộng hòa Liên bang Đức…
 • Từ khóa Tag:Quản trị công, kinh nghiệm quốc tế, lý luận.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
/ 131 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC