Tìm kiếm nâng cao
Khiếu nại - tố cáo
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1672 VV/1673
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 19, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm  9 bài viết về: hoàn thiện pháp luật khiếunại, tố cáo phù hợp với Hiến pháp 2013 và cách tiếp cận dựa trên quyền conngười; thực trạng khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo vànhững đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiệnnay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Khiếu nại, tố cáo, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1666 VV/1667
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống, Đỗ Xuân Tuất, Dương Trung Ý
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 182
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Một số vấn đề lý luận về giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng;Thực trạng quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng từ nhiệm kỳ Đạihội Đảng toàn quốc lần thứ IX đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứXI; Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nạikỷ luật đảng trong tình hình hiện nay.
 • Từ khóa Tag:khiếu nại, kỷ luật, Đảng Cộng sản, giải pháp, giải quyết khiếu nại, giải quyết
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1614 VV/1615
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 156
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm nhữngnội dung sau: Những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân 2013; khái quát vềkết cấu và nội dung cơ bản của Luật; Hỏi đáp và xử lý tình huống trong công táctiếp dân và xử lý đơn thư; những vấn đề cơ bản nhất và hay phải xử lý trongthực tiễn theo quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Tiếp dân, Đơn thư, cẩm nang.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1590 VV/1591
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cơsở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩmquyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nạihành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm vàgiải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyềnxét xử hành chính ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1485 VV/1486
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng,quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính vàthẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1548
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 375
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung sau: Cuốn sách làm rõmột số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính, đối tượng, ý nghĩa của việc giảiquyết khiếu nại hành chính; Xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính, làmrõ chủ thể, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính; Giải quyết khiếu nại hànhchính tại Tòa án nhân dân, sự hình thành cơ quan tài phán  hành chính ở Việt Nam, tổ chức và hoạt độngxét xử hành chính và thi hành bản án hành chính và các con đường kháng án hànhchính.�ng viên trong thờigian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại hành chính, lịch sử, thực tiễn
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1546, VV/1547
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 216
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Từ khóa Tag:Trách nhiệm, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1470, VV/1471
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Hồng Quang
 • 2014, ISBN , kích thước 19, số trang 142
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 77 câu hỏi – đáp về các nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân: những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở Trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tại cơ quan hành chính nhà nước, tại Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán nhà nước…; trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.
 • Từ khóa Tag:Luật Tiếp công dân, sách hỏi đáp
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1437, VV/1438, VV/1439, VV/1440, VV/1441
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến nhữngvấn đề chung về cơ chế pháp lý, thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện quyền khiếunại hành chính của công dân; Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạmpháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính; Trách nhiệm củangười có thẩm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồngtrong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính; Phương hướng và giải pháphoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của côngdân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế, pháp lý, khiếu nại, hành chính, công dân, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC