Tìm kiếm nâng cao
Phòng, Chống tham nhũng
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1742 VV/1743 VV/1744 VV/1745 VV/1746 VV/1747
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chínhtrong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt độngcông vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinhnghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựngvà thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, hoạt động, công vụ, Việt Nam, hoạt động công vụ.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1742
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Lê Thị Thúy…
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 191
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chung về liêm chính trong hoạt động công vụ như quan niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, vai trò,ý nghĩa, điều kiện đảm bảo xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; Thực trạng quy định về chế độ liêm chính trong hoạt động công vụ; Kinh nghiệm quốc tế về liêm chính trong hoạt động công vụ và khuyến nghị về xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Liêm chính, công vụ, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1670 VV/1671
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Hà Hồng Hà
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 17 bàiviết về đề tài chống tham nhũng: việc nhận diện, trừng phạt các hành vi thamnhũng của các nước như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Niu Dilân, Nhật Bản, Anh….;tìm hiểu về cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc, Xingapo, Hồng Kông;  bàn về các hình phạt đối với tội danh thamnhũng, phân tích pháp luật về chống tham nhũng của nhiều quốc gia trong tươngquan với Việt Nam…
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1638 VV/1639
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; phân tích tình hình tham nhũng trong các tậpđoàn kinh tế nhà nước và hậu quả, tác hại của nó đối với các tập đoàn kinh tếnhà nước nói riêng, nền kinh tế nói chung, thực trạng và kết quả công tácphòng, chống tham nhũng ở các tập đoàn kinh tế thời gian qua. Dự báo tình hình,yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Namthời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, Tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VL/143 VL/144
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2015, ISBN , kích thước 27, số trang 382
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liệu, tham ô, lãng phí; Nhữngvăn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thamnhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống; Mộtsố vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí; Tham nhũng và chốngtham nhũng – nhìn ra nước ngoài.
 • Từ khóa Tag:Đảng, Tham nhũng, lãng phí, phòng chống
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1606 VV/1607
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nộidung: Nhận thức chung về tập đoàn kinh tế nhà nước và phòng, chống tham nhũng trongcác tập đoàn kinh tế nhà nước; Tình hình tham nhũng và thực trạng công tácphòng, chống tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam; Dự báotình hình, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng, tập đoàn kinh tế nhà nước, phòng chống, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1596 VV/1597 VV/1598 VV/1599 VV/1600 VV/1601 VV/1602 VV/1603 VV/1604 VV/1605
 • Tác giả
 • Tác giả : Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ (dịch)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 phần:Phần I: Hướng dẫn của OECD về quản lý xung đột lợi ích trong dịch vụ công;Phần II: Quản lý xung đột lợi ích tổng quan so sánhtrong các nước thành viên OECD;Phần III: Kinh nghiệm củacác quốc gia OECD: Các nguyên tắc và vấn đề phòng ngừa; Phòng ngừa thông quacác quy định và biện pháp xử phạt được cập nhật; Xây dựng một khuôn khổ phù hợpở cấp liên bang; Xung đột lợi ích trong hệ thống phân quyền; Quản lý xung đột lợiích trong nền kinh tế quá độ; Quản lý xung đột lợi ích trong ngành hành pháp…
 • Từ khóa Tag:Quản lý, xung đột lợi ích, dịch vụ công, hướng dẫn, OCED
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1593 VV/1594 VV/1595
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh, Phạm Thị Huệ
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 256
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm:Một số vấn đề chung: nhậndiện, biện pháp phòng chống, yếu tố ảnh hưởng đến phòng, chống tham nhũng trongkhu vực tư; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư ở một số quốcgia, tổ chức quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam. Thực trạng tham nhũng trongquan hệ giữa khu vực tư với khu vực công, trong nội bộ khu vực tư; thực trạngphòng, chống tham nhũng trong khu vực tư từ phía nhà nước, từ nội bộ khu vực tưthời gian qua. Dự báo tình hình tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũngtrong khu vực tư ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, phòng chống, khu vực tư nhân, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1520 VV/1521 VV/1522 VV/1523 VV/1524 VV/1525
 • Tác giả
 • Tác giả : OECD, Thanh tra Chính phủ
 • 2015, ISBN , kích thước 22, số trang 167
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đây là ấn phẩm của Tổ chức Hợp tác và Phát triểnkinh tế (OECD) được Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ dịch sang tiếngViệt. Tài liệu được thực hiện trên cơ sở một cuộc khảo sát tại 30 quốc giathành viên OECD do nhóm chuyên gia OECD về xung đột lợi ích tiến hành. Nội dungcuốn sách gồm: xem xét bối cảnh và các vấn đề như: tìm kiếm cơ hội việc làmtrong khu vực tư nhân khi đang công tác trong cơ quan công, hoán đổi vị trígiữa các bên để đại diện cho những lợi ích đối lập, sử dụng nhân sự nguyên làcác cán bộ, công chức làm chuyên gia tư vấn, sử dụng thông tin nội bộ để phụcvụ lợi ích cá nhân…; đưa ra các nguyên tắc, các hoạt động thực tiễn tốt vàkhung quản lý xung đột lợi ích sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí côngtác; đưa ra một số nghiên cứu tình huống chi tiết dựa trên kinh nghiệm và bàihọc của Na Uy được rút ra trong quá trình xây dựng và thực hiện các hướng dẫnvề vấn đề việc làm sau khi cán bộ, công chức rời khỏi vị trí công tác dành chocác chính trị gia và nền công vụ.
 • Từ khóa Tag:Cán bộ, công chức, việc làm, xung đột lợi ích
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1516 VV/1517 VV/1518 VV/1519
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Jean-Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott… Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ (dịch)
 • 2015, ISBN , kích thước 22, số trang 270
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung: Tổng quan về quátrình thu hồi tài sản và những hướng đi pháp lý trong thu hồi tài sản; Nhữngcân nhắc chiến lược nhằm phát triển và quản lý vụ việc; Bảo vệ chứng cứ và truytìm tài sản; Bảo vệ tài sản; Quản lý những tài sản là đối tượng tịch thu; Cáccơ chế tịch thu; Hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản; Tố tụng dân sự; Nền tàiphán nước ngoài thực hiện tố tụng tịch thu.
 • Từ khóa Tag:Thu hồi tài sản, cẩm nang, hướng dẫn
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
/ 4 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC