Tìm kiếm nâng cao
Sách pháp luật
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1897
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung (Ch.b)
 • 0, ISBN , kích thước 24, số trang 575
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: Nguồn của Luật Hiến pháp, Hiến pháp – nguồn cơ bản củangành Luật Hiến pháp; các đảng phái chính trị; hình thức nhà nước tư sản; chếđộ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống tư pháp của cácnước tư bản; Hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Hiến pháp củaHợp chủng quốc Hoa Kỳ, Hiến pháp của Pháp quốc nền cộng hòa thứ năm; Hiến pháp củaNhật Bản, Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức.
 • Từ khóa Tag:Luật Hiến pháp, tư bản
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1895 VV/1896
 • sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả :
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 151
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: khái niệm, đặc điểm và hình thức của khẩu khí; khẩu khí trongquan hệ xã hội và khẩu khí trong nghề luật; khái niệm hùng biện và thuật họchùng biện trong nghề luật; những chuẩn mực của thuật hùng biện trong nghề luậtsư…
 • Từ khóa Tag:khẩu khí, hùng biện, nghề luật.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1885 VV/1886
 • Tác giả
 • Tác giả : Tưởng Duy Lượng
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 447
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định củaBộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cốtài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảmthông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảmbằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quantrọng và đôi điều lưu ý…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1871 VV/1872
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 8chương, cung cấp những vấn đề cơ bản về thực hiện, áp dụng và giải thích phápluật; những đảm bảo thực hiện pháp luật; hiệu quả thực hiện pháp luật; áp dụngkhi có xung đột giữa các quy phạm pháp luật; áp dụng khi thiếu pháp luật; quyếtđịnh áp dụng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải thích, áp dụng, thực hiện, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1865 VV/1866
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm (ch.b), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng…
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 208
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày cóhệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp ViệtNam: Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chungvề Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam; chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đạiđoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyền con người, quyền vànghĩa vụ của công dân; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ChủTịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam; Tòa án nhân dân; Việm kiểm sát nhân dân…
 • Từ khóa Tag:Luật hiến pháp, Việt Nam, giáo trình, pháp luật, giáo trình.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1846 VV/1847
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Hồng Quang
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung sau: i) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 20156: giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành; Những điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự năm 2015; ii) Một số tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; iii) Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Bộ luật dân sự, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, hợp đồng, tình huống thực tế, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1839 VV/1840
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Tô Văn Hòa, Nguyễn Hải Ninh (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 21, số trang 252
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: Các vấn đề lý luận về ủy quyền lập pháp: quyền lập pháp, cơ quan lập pháp, tính tất yếu và đặc điểm của ủy quyền lập pháp, bản chất và mục đích của ủy quyền lập pháp, vấn đề kiểm soát ủy quyền lập pháp; Ủy quyền lập pháp ở một số quốc gia: Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức và tổng kết kinh nghiệm về ủy quyền lập pháp của một số quốc gia trên thế giới; Ủy quyền lập pháp và cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp trong điều kiện của Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Ủy quyền lập pháp, lập pháp, ủy quyền, lý luận, thực tiễn
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 31 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2023 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC