Tìm kiếm nâng cao
Chuyên đề nghiên cứu độc lập
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : CĐ/06
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đức Hạnh
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 27
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra nhà nước” tập trung nghiên cứu vào một số vấn đề: - Xác định rõ về vai trò, vị trí thanh tra trong quản lý nhà nước; xem xét một cách khái quát lịch sử và phát triển của hoạt động thanh tra và tổ chức thanh tra trong lịch sử Việt Nam. - Đưa ra thực trạng về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Nhà nước; kết quả hoạt động của Thanh tra Nhà nước từ năm 1990; đưa ra kết luận và đánh giá. - Đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động thanh tra phù hợp với điều kiện cải cách nền hành chính quốc gia và hoạt động cảu Tòa án với chức năng xét xử các vụ án hành chính.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, hoạt động
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/28
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Khắc Diễn
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 34
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về công tác quản lý cán bộ, thanh tra viên. Các nội dung của Chuyên đề này bao gồm: Chương I Một số vấn đề chung về nội dung, biện pháp quản lý nói chung, quan điểm đánh giá cán bộ, nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ Chương II Vài nét về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng quản lý cán bộ, thanh tra viên Chương III Định hướng một vài nội dung và biện pháp quản lý cán bộ, thanh tra viên Chương IV: Kết luận
 • Từ khóa Tag:Cán bộ
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/24, CĐ/25, CĐ/26, CĐ/27
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Đức Ngân
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung phân tích, làm rõ một số nhược điểm trong biểu mẫu tổng hợp kết quả thanh tra kinh tế - xã hội đang được sử dung trong các tổ chức thanh tra nhà nước, qua đó đề xuất một số chỉ tiêu quan trọng cần được phản ánh và một số biểu mẫu chi tiết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích kết quả của các tổ chức thanh tra nhà nước trong lĩnh vực này. Nội dung chuyên đề gồm: Phần I Quá trình hoàn thiện và một số nhược điểm của hệ thống biểu mẫu thống kê kết quả thanh ta kinh tế - xã hội hiện nay Phần II Hoàn thiện một bước hệ thống biểu mẫu tổng hợp kết quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội Phần IIIKết luận và kiến nghị
 • Từ khóa Tag:Biểu mẫu, thanh tra
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/23
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Bài giảng gồm tập hợp một số bài viết nghiên cứu về lý luận và nghiệp vụ thanh tra và các nội dung về hoạt động chỉ đạo, điều hành hoạt động các tổ chức thanh tra nhà nước. Nội dung của bài giảng bao gồm:   Các bài viết nghiên cứu:   - Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng cải cách hành chính (Tác giả: Trần Đức Lượng).   - Xây dựng đội ngũ cán bộ và quy chế công vụ ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước (Nguyễn Văn Liêm).   Nội dung về chỉ đạo, điều hành hoạt động các tổ chức thanh tra nhà nước:   - Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tổ chức thanh tra nhà nước   - Công tác của Trưởng đoàn thanh tra   - Văn bản thủ tục hành chính trong hoạt động thanh tra   - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Từ khóa Tag:Bài giảng
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/19, CĐ/20, CĐ/21, CĐ/22
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Tản
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 36
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về các biện  pháp bảo đảm thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên khi được giao thực hiện cuộc thanh tra hoặc giải quyết các khiếu kiện hành chính của công dân. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Tình hình thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị và quyết định về thanh tra, nguyên nhân tồn tại của nó Những biện pháp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra
 • Từ khóa Tag:biện pháp đảm bảo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/02, CĐ/03, CĐ/04, CĐ/05
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thanh Lộc
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề này tập trung vào việc nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện một số loại văn bản nghiệp vụ thanh tra. Nội dung của Chuyên đề bao gồm: Phần thứ nhấtKhái niệm văn bản nghiệp vụ thanh tra Phần thứ haiSự cần thiết hoàn thiện mẫu văn bản nghiệp vụ thanh tra Phần thứ baHoàn thiện mẫu văn bản nghiệp vụ thanh tra Phần thứ tưKết luận và kiến nghị 
 • Từ khóa Tag:Văn bản
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/01
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Mai Trung Sơn
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề này tập trung vào việc nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện một số loại văn bản áp dụng các quy phạm pháp luật được các tổ chức thanh tra sử dụng thường xuyên trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chuyên đề bao gồm các nội dung: Phần thứ nhất Quá trình hình thành và một số tồn tại của các văn bản về công tác thanh tra hiện nay Phần thứ hai Hoàn thiện một số văn bản về công tác thanh tra
 • Từ khóa Tag:Văn bản, thanh tra
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/32, CĐ/33
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Việc nghiên cứu những giải pháp khắc phục những thiếu xót trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã, phường có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Chuyên đề này nhằm nghiên cứu tìm ra các giải pháp để khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong việc giải quyết các khiếu kiện của dân tại cấp cơ sở. Nội dung của Chuyên đề bao gồm:  I. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của xã, phường  II. Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường trong những năm qua  III. Những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/35
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề này đề cập tới các văn bản  luật liên quan tới lĩnh vực thanh tra, kiểm toán của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Nội dung chuyên đề gồm: Tài liệu tham khảo một số văn bản luật về thanh tra, kiểm toán của Cộng hòa Liên bang Đức Luật hành chính sự nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức Luật về xử phạt kỷ luật của Liên bang Luật Tố tụng hành chính Vấn đề kiểm tra tài chính địa phương trong hoạt động lập pháp của Liên bang và các Bang Các phương pháp kiểm tra tài chính Địa vị hiến định của cơ quan kiểm toán của Liên bang và các Bang Đối tác trong kiểm tra tài chính – Cục kiểm tra tài chính Liên bang, Ủy ban ngân sách và tiểu ban kiểm tra tài chính Quốc hội Luật chống các hạn chế cạnh tranh Hiệp định thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu Điều chỉnh sự tham gia của thành phố (Trích) Các câu hỏi kiểm tra tính nề nếp trong quản lý kinh doanh và các tình hình kinh tế chủ yếu trong khuôn khổ kiểm tra cuối năm tại các xí nghiệp kinh tế địa phương do các kiểm toán viên thực hiện Nguyên tắc kiểm tra doanh nghiệp theo Điều 53 Luật nguyên tắc ngân sách
 • Từ khóa Tag:Thanh tra, kiểm toán
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : CĐ/34
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung của Chuyên đề đề cập đến các chế tài pháp luật về chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới. Nội dung của chuyên đề này gồm: Chống tham nhũng ở Malaixia Những biện pháp pháp lý trong việc thực hiện chống tham nhũng ở Malaixia Quản lý và kỷ luật Đạo luật về Ủy ban chống tham nhũng 1982 (của Malaixia) Luật ngăn ngừa tham nhũng của Singapore Chương 65A Luật (sung công tài sản) tham nhũng Cơ quan điều tra tham nhũng và một số văn bản pháp luật về chống tham nhũng của Singapore Giới thiệu vắn tắt Cục điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan Ủy ban độc lập chống tham nhũng “ICAC” Hồng Kông Nghị quyết của Xô Viết tối cao Liên bang Nga đối với dự thảo Luật của Liên bang Nga về đấu tranh chống tham nhũng Phương án hành động chống tham nhũng
 • Từ khóa Tag:Tham nhũng
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
/ 8 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC