Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/901 ĐT/902
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Tuấn Mẫn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đốithoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủthể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thựctrạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đềxuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : VV/1401, VV/1402, VV/1403, VV/1404, VV/1405
 • Tác giả
 • Tác giả : Thanh tra Chính phủ
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 196
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần:Phần I: Kết quả các kỳ Đối thoại về phòng, chống tham nhũng: hệ thống, phân tích,giới thiệu những nội dung chủ yếu của 12 kỳ đối thoại về phòng, chống tham nhũng; đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ Đối thoại với công tác phòng,chống tham nhũng trên nhiều mặt khác nhau, từ việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhànước đến việc thúc đẩy, tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong phòng,chống tham nhũng ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, y tế, giáo dục, quản lý đấtđai, khai thác khoảng sản…Phần II:  Một số tham luận tại các kỳ Đối thoại phòng, chống tham nhũng: giới thiệu tham luận của các chuyên gia, đại diện của các cơ quan chức năng tại một số kỳ Đối thoại về phòng, chống tham nhũng.
 • Từ khóa Tag:Kết quả, đối thoại, chống tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/855, VV/856
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trần Bạt
 • 0, ISBN , kích thước 24cm, số trang 939
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp từ những cuộc trao đổi thẳng thắn của tác giả với hàng chục tờ báo lớn trong và ngoài nước về nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống: về những giá trị sống, những tình huống của cuộc sống, VN hội nhập quốc tế, về khủng hoảng kinh tế, về WTO, thị trường chứng khoán, quan hệ VN - ASEAN, phản biện xã hội, tính minh bạch, cải cách giáo dục ở VN, văn hóa….
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, tương lai
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/159
 • NA
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tiến Binh
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 115
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau: Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng, quy đinh của pháp luật về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian qua và một số kiến nghị về đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trong thời gian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC