Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1846 VV/1847
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Hồng Quang
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung sau: i) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 20156: giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành; Những điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự năm 2015; ii) Một số tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; iii) Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Bộ luật dân sự, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, hợp đồng, tình huống thực tế, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/239
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Xaca Vacaxum, Tori Aritdumi
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 716
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Pháp luật dân sự là công cụ điều chỉnh các quan hệ về tài sản và nhân thân, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.Trước nhu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân sự của nước ta, việc tìm hiều hệ thống pháp luật dân dự của một số nước có nền kinh tế hàng hóa phát triển trong thời kỳ mở cửa, giao lưu kinh tế, hòa nhập là rất cần thiết. Nhằm giúp làm tài liệu tham khảo và hiểu về vấn đề này, cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản” sẽ giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ nội dung của Bộ luật này.
 • Từ khóa Tag:Dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VL/14
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thế Liên, Nguyễn Xuân Anh, Dương Bạch Long
 • 0, ISBN , kích thước 27cm, số trang 2279
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách chia làm 2 phần:- Phần I: Chỉ dẫn áp dụng các quy định khác của Bộ luật Dân sự: Chia làm 2 cột, cột thứ nhất là nội dung toàn văn điều luật của Bộ luật dân sự. Trong đó, điều luật nào có sự dẫn chiếu áp dụng các quy định trong các văn bản pháp luật khác, thì tại cột thứ hai sẽ ghi điều khoản của văn bản pháp luật và điều luật đó dẫn chiếu.- Phần II: Các văn bản pháp luật có liên quan: tập hợp các quy định pháp luật mà Bộ luật Dân sự dẫn chiếu áp dụng. Các quy định pháp luật này được sắp xếp tương ứng theo bảy phần của Bộ luật dân sự: Những quy định chung; Tài sản và quyền sở hữu; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Thừa kế; Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghê; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
 • Từ khóa Tag:Chỉ dẫn, bộ luật dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/378
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thế Liên, Nguyễn �
 • 0, ISBN , kích thước 24cm, số trang 326
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách bình luận các quy định của bộ luật dân sự 1995 từ điều 1 đến điều 171, bao gồm những nội dung sau: Bình luận về các nguyên tắc cơ bản, năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân, quyền nhân thân, nơi cư trú, hộ tịch, giám hộ, tuyên bố chết, tuyên bố mất tích, những quy định chung về pháp nhân, các loại pháp nhân, các quy định về hộ gia đình, tổ hợp tác, quy định về giao dịch dân sự, về vấn đề đại diện, thời hạn, thời hiệu.
 • Từ khóa Tag:Bình luận, Bộ luật Dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/156
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Kim Quế
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 139
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câu hỏi và trả lời liên quan các vấn đề sau: Pháp luật về thừa kế; Những quy định chung về thừa kế; Hưởng di sản và thực hiện những nghĩa vụ; Thừa kế theo di chúc; Thừa kế theo quy định của pháp luật; Di sản được để lại cho người thừa kế như thế nào?; Việc kiện về thừa kế được tiến hành như thế nào?...
 • Từ khóa Tag:Thừa kế, bộ luật dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/794
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 386
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :
 • Từ khóa Tag:Bộ luật dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC