Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : CĐ/162
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thuý
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. Nội dung nghiên cứu của chuyên đề gồm: Phần Mở đầu: I. Một số vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa các chủ thể có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính. II. Mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. III. Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa các chủ thế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại góp phần làm hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính. Phần Kết luận.
 • Từ khóa Tag:Giải quyết khiếu nại của công dân
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/25, ĐT/26, ĐT/27
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Đình Đấu
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu: Quá trình hình thành và hoàn thiện quyền khiếu nại của công dân và các chế định bảo đảm quyền khiếu nại; Vai trò của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Thanh tra Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính khi Tòa án nhân dân xét xử các vụ án hành chính; Thực trạng tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trong những năm qua, tồn tại, nguyên nhân và những giải pháp; Phương hướng sửa đổi Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.
 • Từ khóa Tag:khiếu nại, cơ quan hành chính, tòa án hành chính
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC