Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1704 VV/1705
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 283
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tíchnhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được,những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam về nềnkinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng tổchức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyềncông dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ramột số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.
 • Từ khóa Tag:Hoàn thiện pháp luật, pháp luật, nhu cầu.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/841 ĐT/842 ĐT/843 ĐT/844
 • Đề tài khoa học cấp bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Văn Tiến Mai
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Cơ sởlý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra: quan niệm, đặc điểm, yêucầu, tiêu chí, yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra; ii)Thực trạng pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay: sự hình thành vàphát triển, thực trạng quy định pháp luật, đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luậtvề thanh tra trong giai đoạn hiện nay; iii) Quan điểm, giải pháp, kiến nghịhoàn thiện pháp luật về thanh tra.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, thanh tra, hoàn thiện
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1672 VV/1673
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 19, số trang 212
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm  9 bài viết về: hoàn thiện pháp luật khiếunại, tố cáo phù hợp với Hiến pháp 2013 và cách tiếp cận dựa trên quyền conngười; thực trạng khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật khiếu nại, tố cáo vànhững đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiệnnay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Khiếu nại, tố cáo, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : ĐT/757 ĐT/758 ĐT/759
 • Bộ sản phẩm - Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
 • 2015, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản, ýnghĩa, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, tiêu chí đánh giá hoàn thiệnpháp luật về thanh tra liên ngành; Phân tích, đánh giá thực trạng quy định phápluật và thực tiễn hoạt động thanh tra liên ngành; Nêu yêu cầu khách quan củaviệc tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra liên ngành và một số giải pháphoàn thiện pháp luật thanh tra liên ngành và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạtđộng thanh tra liên ngành.
 • Từ khóa Tag:Hoàn thiện, pháp luật, thanh tra liên ngành, thanh tra.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/247, ĐT/248
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Văn Truyền
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 155
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm những nội dung sau:- Khái  quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, đánh giá tổ chức và hoạt động thanh tra qua từng thời kỳ phát triển để hoàn thiện lý luận về công tác thanh tra;- Vận dụng và quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra vào việc xác định tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; làm rõ yêu cầu đối với tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra, xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong điều kiện mới;- Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực hoạt động: hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, hoạt động thanh tra xét khiếu tố và phòng, chống tham nhũng. Dự báo xu hướng phát triển của công tác thanh tra, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra;- Đề xuất phương hướng xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giai đoạn mới;- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thanh tra; xác định mô hình tổ chức ngành Thanh tra phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
 • Từ khóa Tag:Đổi mới, ngành Thanh tra, xã hội chủ nghĩa, Luật thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC