Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1042, VV/1043, VV/1044, VV/1045, VV/1046
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Luật gồm 8 chương:   Chương I; Những quy định chung   Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo   Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;   Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực   Chương V: Bảo về người tố cáo   Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo   Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm   Chương VIII: Điều khoản thi hành.
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC