Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1564 VV/1565
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hòa Bình (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 24, số trang 850
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần:Phần I: Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hìnhsự (BLTTHS) năm 2015, bao gồm: Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ sungtrong BLTTHS năm 2015; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân - tư tưởng xuyênsuốt trong BLTTHS năm 2015; Hệ thống những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hìnhsự Việt Nam theo BLTTHS năm 2015; Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụthể hóa trong BLTTHS 2015; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện Kiểm sátnhân dân trong tố tụng hình sự; Người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ;vấn đề chứng cứ điện tử; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; hợp tác quốc tế trongtố tụng hình sự….Phần II: So sánh BLTTHS năm2003 và BLTTHS năm 2015.
 • Từ khóa Tag:Bộ luật tố tụng hình sự, so sánh.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1262, VV/1263
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngũ Quang Hồng
 • 2011, ISBN , kích thước 21, số trang 258
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 chương: -Những vấn đề lý luận về điều tra và so sánh về điều tra trong Luật Tố tụng  Hình sự Trung Quốc và Việt Nam.-Tổ chức và hoạt động điều tra, cơ chế kiểm sát điều tra và các chế định liên quan đến điều tra trong Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc và Việt Nam.- Hoàn thiện pháp luật về điều tra trong Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:nghiên cứu, so sánh, điều tra, luật tố tụng hình sự, Trung Quốc, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/947
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Minh Sơn, Trần Văn Độ, Hoàng Văn Hạnh
 • 0, ISBN , kích thước 22cm, số trang 587
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Những vấn đề chung: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng; Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự; Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế: thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự…
 • Từ khóa Tag:Giáo trình, Luật tố tụng hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/265
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Quế
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 167
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đã làm sáng tỏ thủ tục phúc thẩm và nêu ra một số vấn đề về tố tụng hình sự cần  tiếp tục hoàn thiện. Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tính chất của phúc thẩm. Chương II: Kháng cao, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu: các định nghĩa, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn , thông báo, bổ sung, thay đổi rút kháng cáo, kháng nghị.Chương III: Xét xử phúc thẩm. Cuốn sách phân tích: Thẩm quyền, phạn vi, thời hạn xét xử phúc thẩm, việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; Phiên tòa phúc thẩm hình sự (Hội đồng xét xử phúc thẩm, người tham gia phiên tòa, hoãn phiên tòa, bổ sung xem xét chứng cứ, thủ tục phiên tòa; Bản án phúc thẩm (những quy định chung, các quyết định của Hội đồng xét xử).
 • Từ khóa Tag:Thủ tục phúc thẩm, Luật tố tụng hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/766
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 254
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 8 phần: - Phần 1: Những quy định chung - Phần 2: Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố - Phần 3: Xét xử sơ thẩm - Phần 4: Xét xử phúc thẩm - Phần 5: Thi hành bản án và quyết định của Toà án - Phần 6: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật - Phần 7: Thủ tục đặc biệt - Phần 8: Hợp tác quốc tế
 • Từ khóa Tag:Bộ luật tố tụng hình sự, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/687
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 254
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn trình bày những nội dung sau:   Phần I: Những quy định chung của Luật tố tụng hình sự;   Phần II:  Trình bày việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố;   Phần III: Xét xử sơ thẩm: trình bày quy định, thủ tục… tại phiên toà.   Phần IV: Xét xử phúc thẩm: trình bày tính chất của xét xử phúc thẩm, quyền kháng cáo, kháng nghị và thủ tục xét xử phúc thẩm.   Phần V: Thi hành bản án và quyết định của Toà án;   Phần VI: Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật;   Phần VII: Thủ tục đặc biệt: bao gồm thủ tục đối với người chưa thành niên, thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thủ tục rút gọn, khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự;   Phần VIII: Trình bày những quy định chung về hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự và việc dẫn độ, chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án.
 • Từ khóa Tag:Luật, tố tụng, hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC