Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1887 VV/1888
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Tổng quan về cách mạngcông nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạngcông nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay:sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng,lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…;định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủđiện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1885 VV/1886
 • Tác giả
 • Tác giả : Tưởng Duy Lượng
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 447
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định củaBộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cốtài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảmthông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảmbằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quantrọng và đôi điều lưu ý…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1871 VV/1872
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 8chương, cung cấp những vấn đề cơ bản về thực hiện, áp dụng và giải thích phápluật; những đảm bảo thực hiện pháp luật; hiệu quả thực hiện pháp luật; áp dụngkhi có xung đột giữa các quy phạm pháp luật; áp dụng khi thiếu pháp luật; quyếtđịnh áp dụng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải thích, áp dụng, thực hiện, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1867 VV/1868
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm (ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 524
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: i) Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – môn khoa họcpháp lý và môn học pháp lý; ii) Lý luận chung về nhà nước: Khái niệm cơ bản vềnhà nước, nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hộichủ nghĩa; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; iii) Lý luận chung vềpháp luật: Những khái niệm cơ bản,  phápluật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản, pháp luật  xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩaViệt Nam.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Nhà nước, lý luận, giáo trình
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1865 VV/1866
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm (ch.b), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng…
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 208
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày cóhệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp ViệtNam: Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chungvề Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam; chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đạiđoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyền con người, quyền vànghĩa vụ của công dân; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ChủTịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam; Tòa án nhân dân; Việm kiểm sát nhân dân…
 • Từ khóa Tag:Luật hiến pháp, Việt Nam, giáo trình, pháp luật, giáo trình.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1857 VV/1858
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 0, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nộidung chính sau: i) Một số vấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi íchtrong hoạt động công vụ: nhận diện xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ;kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; kinh nghiệm quốc tế và kinhnghiệm từ pháp luật phong kiến Việt Nam về kiểm soát xung đột lợi ích tronghoạt động công vụ; ii) Thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợiích trong hoạt động công vụ tại Việt Nam trong thời gian qua: xung đột lợi íchtiềm tàng và xung đột lợi ích thực tế trong hoạt động công vụ; thực trạng phòngngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và thực tiễn nhận diện, giám sát,theo dõi, xử lý xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ; iii) Giải pháp hoànthiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung độtlợi ích.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, công vụ, kiểm soát, xung đột, lợi ích, Việt Nam, tham nhũng, chống tham nhũng.
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
 • Mã : VV/1856
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 591
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp hơn30 tham luận  tại Hội thảo với chủ đề “Nhữngvấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” trongkhuôn khổ Chương trình đào tạo thạc sĩ “Quản trị nhà nước và phòng, chống thamnhũng” giữa Khoa Luật ĐHQG Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra, Thanhtra Chính phủ. Cuốn sách được chia 3 phần: i)Cơ sở lý thuyết và chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: gồmcác bài viết: Chính sách trong chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng;Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 - Một số phân tích, đánh giá từ các lýthuyết về phòng, chống tham nhũng; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Namtrong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Cơ chế phân công, phối hợp giữa Đảngvà Nhà nước trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; Phòng, chống thamnhũng và vấn đề đảm bảo quyền con người…; ii)Các giải pháp phòng, chống tham nhũng: gồm các bài viết: Chống tham nhũng -Từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn các giải pháp; Kiểm soát thu nhập,tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống tham nhũng ở ViệtNam hiện nay; Pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ởViệt Nam; Vấn đề kiểm soát xung đột lợi ích trong Luật Phòng, chống tham nhũng…;iii) Các thiết chế, môi trường và giámsát xã hội trong phòng, chống tham nhũng: gồm các bài viết: Bảo vệ người tốcáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Cơ quan chuyên trách phòng, chống thamnhũng; Cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc và giá trị thamkhảo với Việt Nam; Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống thamnhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay….
 • Từ khóa Tag:tham nhũng, phòng chống, chống tham nhũng, pháp lý, pháp luật, Việt Nam
 • Danh mục :Phòng, Chống tham nhũng
/ 16 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC