Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1883 VV/1884
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 243
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: i) Một số vấn đề lý luận về quản trị công: khái niệm vàxu hướng phát triển của quản trị công; quản trị công và phát triển bền vững;mối liên hệ giữa quản trị công và dịch vụ công; mối quan hệ giữa quản trị côngvà an ninh, trật tự xã hội; một số tác động của quản trị nhà nước hiện đại tớipháp luật; quản trị toàn cầu -  một sốvấn đề lý luận và thực tiễn; ii) Một số kinh nghiệm về quản trị công trên thếgiới: Các quan điểm, tiêu chuẩn, khuyến nghị về quản trị công của tổ chức hợptác và phát triển kinh tế; quản trị công – kinh nghiệm ở một số quốc gia ChâuÁ; chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong quá trình cải cách ở Trung Quốc;kinh nghiệm về đánh giá tổ chức công của một số quốc gia và vùng lãnh thổ trênthế giới, một số gợi mở cho Việt Nam; quản lý chi tiêu công ở Việt Nam và bàihọc kinh nghiệm từ Hàn Quốc; kinh nghiệm về quản trị công trong xử lý cáctrường hợp khẩn cấp ở Cộng hòa Liên bang Đức…
 • Từ khóa Tag:Quản trị công, kinh nghiệm quốc tế, lý luận.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1834 VV/1835
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công, đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lơn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay; cuốn sách cũng đề cập đến một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, quản trị công, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1732 VV/1733
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính của hành chính công và quản trị công: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm,nội dung và chủ trương chủ yếu của hành chính công, quản lý công; từ lý luậnphục vụ công mới đến lý luận quản trị công; một số vấn đề về cải cách hànhchính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, Quản trị công, lý luận, thực tiễn, hành chính, quản lý công., quản lý.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1640 VV/1641
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận chung về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượngquản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnhở Việt Nam giai đoạn 2011-2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị, hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một sốyếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Namtừ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh: Hà Nam – Ninh Bình, Quảng Nam –Phú Yên, Sóc Trăng – Trà Vinh…
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, quản trị công.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1624 VV/1625
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Chiến (Ch.b)
 • 2116, ISBN , kích thước 21, số trang 224
 • Năm xuất bản : 2116
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung: Một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chấtlượng quản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính côngcấp tỉnh ở VN giai đoạn 2011- 2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quảntrị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một số yếutố ảnh hưởng đế hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quảnghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh.
 • Từ khóa Tag:Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, Quản trị công.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC