Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1881 VV/1882
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 260
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hóacác vấn đề lý luận về quan lại và chế độ quan lại thời phòng kiến ở Việt Nam;luận giải cơ sở hình thành chế độ quan lại triều Lê sơ; tìm hiểu về chế độtuyển chọn quan lại; việc sử dụng quan lại (phân công, bố trí công việc, thăng– giáng, khảo thí – khảo khóa, kiểm tra, giám sát, văn hóa hành chính, đạo dứccông vụ của quan lại, việc thực hiện chế độ đãi ngộ với quan lại…) triều Lê sơ;phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chế độ quan lại triều Lê sơ trong mối liênhệ chặt chẽ với chế độ công vụ, công chức ngày nay; luận giải và đúc rút nhữnggiá trị tham khảo quý báu đối với việc hoàn thiện thể chế quản lý, góp phầnnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cấp bách của cảicách chế độ công vụ, công chức nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nóichung.
 • Từ khóa Tag:Chế độ, quan lại, Nhà Lê, giá trị, cải cách, công vụ, công chức, Việt Nam.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1879 VV/1880
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sáchluận giải về cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minhvề phát triển xã hội; khẳng định giá trị của triết lý phát triển Hồ Chí Minhtrong định hướng sự phát triển của dân tộc, soi sáng nhiều vấn đề về phát triểnbền vững trong công cuộc đổi mới hiện nay và gợi mở một số vấn đề về phát triểntrong thế giới hiện đại.
 • Từ khóa Tag:Tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển, xã hội, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1877 VV/1878
 • Tác giả
 • Tác giả : Hội đồng Lý luận Trung ương
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 119
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn tại Hội thảo lý luậnlần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp diễn ra tại Thủ đôParis hồi tháng 6/2018 với chủ đề “Những cơ hội và thách thức chủ yếu tronggiai đoạn hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại Châu Âuvà đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”,bao gồm: Sự phát triển của chủ nghĩa dân túy ở Châu Âu; cục diện thế giới, khuvực và tình hình Việt Nam; những cơ hội và thách thức đối với phát triển kinhtế Việt Nam; bối cảnh thế giới, Châu Âu và tình hình nước Pháp; phát triển vănhóa – xã hội Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra và định hướng pháttriển trong giai đoạn mới…
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ hội, thách thức, vai trò, chính trị, đổi mới, phát triển
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1875 VV/1876
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khánh Ly, Đoàn Văn Dũng (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 148
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấpnhững vấn đề lý luận về mô hình xây dựng Chính phủ nhỏ, mối quan hệ giữa Chínhphủ với thị trường và xã hội; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động củaChính phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tổchức, hoạt động của Chính phủ theo định hướng mô hình “Chính phủ nhỏ, xã hộilớn” hiện nay trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, mô hình, Chính phủ, xã hội, xu hướng, thế giới, Việt Nam, cải cách tổ chức, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1873 VV/1874
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 280
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, các nhàkhoa học, nhà nghiên cứu đã công bố trong sách, đăng trên Tạp chí Cộng sản, Tạpchí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân… về đấu tranh chống  “diễn biến hòa bình”, đấu tranh ngăn chặn,đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhân diện  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốisống của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn để các cán bộ, đảng viên nhận thức được những quy định cơ bản trongcác văn kiện, nghị quyết của Đảng, làm cơ sở lý luận trong nhận thức và hànhđộng để đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạnhiện nay.
 • Từ khóa Tag:Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng đảng
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1871 VV/1872
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Minh Đức
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 244
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 8chương, cung cấp những vấn đề cơ bản về thực hiện, áp dụng và giải thích phápluật; những đảm bảo thực hiện pháp luật; hiệu quả thực hiện pháp luật; áp dụngkhi có xung đột giữa các quy phạm pháp luật; áp dụng khi thiếu pháp luật; quyếtđịnh áp dụng pháp luật…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải thích, áp dụng, thực hiện, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1869 VV/1870
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 464
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày hệthống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vềđội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và côngtác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới cho đến nay; phân tích,đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công táccán bộ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó; đồngthời, các tác giả đưa ra hệ thống các quan điểm, định hướng, mục tiêu, giảipháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ViệtNam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cáchmạng mới.
 • Từ khóa Tag:cán bộ, đổi mới, công tác cán bộ, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1865 VV/1866
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Trọng Lâm (ch.b), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng…
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 208
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách trình bày cóhệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp ViệtNam: Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam; nhận thức chungvề Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam; chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đạiđoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyền con người, quyền vànghĩa vụ của công dân; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ChủTịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam; Tòa án nhân dân; Việm kiểm sát nhân dân…
 • Từ khóa Tag:Luật hiến pháp, Việt Nam, giáo trình, pháp luật, giáo trình.
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 28 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC