Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1736 VV/1737
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 318
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốbài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thốngpháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chếđộ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật,bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dântrong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiệnnay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chínhcông thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giámsát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
 • Từ khóa Tag:dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1632 VV/1633
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuân
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 520
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại củangười bị oan trong tố tụng hình sự: những vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháphạn chế oan sai và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan saitrong tố tụng hình sự;Phần II: Giải quyết vấn đềdân sự trong vụ án hình sự: khái niệm, nguyên tắc, bản chất, phạm vi, thủ tụcgiải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; giải quyết vấn đề dân sự trong vụán hình sự trong luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới; pháp luậtvề giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và giải pháp hoàn thiện phápluật…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tố tụng hình sự, bồi thường thiệt hại, giải quyết, dân sự, vụ án hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1437, VV/1438, VV/1439, VV/1440, VV/1441
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tuấn Khanh
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến nhữngvấn đề chung về cơ chế pháp lý, thủ tục pháp lý đảm bảo thực hiện quyền khiếunại hành chính của công dân; Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạmpháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính; Trách nhiệm củangười có thẩm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồngtrong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính; Phương hướng và giải pháphoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của côngdân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, cơ chế, pháp lý, khiếu nại, hành chính, công dân, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1132, VV/1133, VV/1134, VV/1135, VV/1136, VV/1137, VV/1138, VV/1139, VV/1140, VV/1141
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Ngân hàng Thế giới
 • 0, ISBN , kích thước 25cm, số trang 151
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, chương 1 nêu khái quát các mục tiêu của hệ thống công khai thu nhập, tài sản, xác định những công cụ phòng, chống tham nhũng quốc tế phù hợp và nêu tóm tắt những nội dung chính cần quan tâm trong thiết kế, triển khai, thực thi khung hệ thống công khai thu nhập, tài sản. Chương 2 và 3 đi sâu vào thiết kế hệ thống công khai thu nhập, tài sản và đề cập đến những vấn đề thực tiễn trong triển khai như phạm vi, đối tượng của quy định về kê khai tài sản; giám sát, hỗ trợ tuân thủ; Xác minh hay giám sát nội dung; công khai thông tin cho công chúng… Cuốn sách còn gồm các phụ lục: Những phương pháp và chỉ số được sử dụng trong cuốn sách; Theo dõi kết quả của các hệ thống công khai thu nhập, tài sản; Những đặc điểm chính của mẫu hệ thống công khai thu nhập, tài sản…
 • Từ khóa Tag:Giải trình, công khai, thu nhập, tài sản, phòng chống tham nhũng
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
 • Mã : VV/805
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 469
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp các quy định mới về việc bảo đảm mở rộng và phát huy dân chủ từ cấp cơ sở đến Trung ương: Quy định về thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại cơ quan, đơn vị…; Quy định về giám sát, thanh tra, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị cơ sở; Quy định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…
 • Từ khóa Tag:Quy định, dân chủ
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/161
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khắc Hường
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 139
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu về lý luận chung của động thanh tra và những biện pháp đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra. Qua đó so sánh hoạt động của thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán, công an kinh tế cũng như mô hình hoạt đông hiệu lc thanh tra của một số nước trên thế giới. Đề tài cũng phân tích về vai trò của hoạt động thanh tra trong quản lý nhà nước và thực trạng hiệu lực, hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Dựa trên những phân tích về mặt  lý luận và thực tiễn đề tài đã đưa ra được một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Kết luận thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : CĐ/19, CĐ/20, CĐ/21, CĐ/22
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Tản
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 36
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về các biện  pháp bảo đảm thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên khi được giao thực hiện cuộc thanh tra hoặc giải quyết các khiếu kiện hành chính của công dân. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Tình hình thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị và quyết định về thanh tra, nguyên nhân tồn tại của nó Những biện pháp đảm bảo thực hiện các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định về thanh tra
 • Từ khóa Tag:biện pháp đảm bảo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/117, ĐT/122, ĐT/123
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khắc Hường
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 139
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu những nội dung sau:  - Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra và những biện pháp đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra: Khái niệm về thanh tra, hiệu lực của kết luận thanh tra; vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp trong việc bảo đảm hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra; hình thức, nội dung của văn bản kết luận thanh tra; phân biệt hoạt động, quyền hạn của thanh tra nhà nước với các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm toán ở nước ta hiện nay; so sánh hoạt động, quyền hạn, hiệu lực thanh tra nhà nước VN so với các tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước trên thế giới.  - Thực trạng hoạt động thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay ở VN: Vai trò quản lý nhà nước của công tác thanh tra cũng như hiệu lực thực hiện các kết luận thanh tra trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; Thực trạng hiệu lực hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội của thanh tra nhà nước và thanh tra một số bộ ngành, tỉnh thành phố; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế hiệu lực của kết luận thanh tra.  - Những giải pháp nhằm bảo đảm hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra: Những nguyên tắc cơ bản  đổi mới tổ chức, hoạt động của TTNN nhằm đảm bảo hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra; những nguyên tắc cơ bản đổi mới tổ chức, hoạt động của TTNN ở các bộ ngành nhằm đảm bảo hiệu lực thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra...   
 • Từ khóa Tag:Kết luận thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC