Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1146, VV/1147
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Minh Thông
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 599
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Yêu cầu đổi mới bộ máy nhà nước CHXHCNVN; Quá trình đổi mới mô hình bộ máy nhà nước trong lịch sử lập hiến VN; Thực trạng mô hình tổ chức bộ máy nhà nước CHXNCNVN từ năm 1992 đến nay; Phương hướng đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Đổi mới, hoàn thiện, nhà nước pháp quyền
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1016
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Minh Thông
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 599
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những nội dung sau: Yêu cầu đổi mới bộ máy nhà nước CHXHCNVN; Quá trình đổi mới mô hình bộ máy nhà nước trong lịch sử lập hiến VN; Thực trạng mô hình tổ chức bộ máy nhà nước CHXNCNVN từ năm 1992 đến nay; Phương hướng đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Nhà nước pháp quyền, bộ máy nhà nước
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC