Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1694 VV/1695
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
 • 2017, ISBN , kích thước 24, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiệnquyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặtra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyềnlực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
 • Từ khóa Tag:dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1690 VV/1691
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Mạnh, Tào Thị Quyên
 • 2010, ISBN , kích thước 21, số trang 158
 • Năm xuất bản : 2010
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách:Một số vấn đề lý luận về dân chủ và dân chủ trực tiếp; Thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp ở Việt Nam: quan điểm chỉ đạo việc thực hiện các hình thứcdân chủ trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực trạng tổ chức thực hiện cáchình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay; Quan điểm, giải pháp mở rộng và pháthuy các hình thức dân chủ trực tiếp ở VN hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Dân chủ, Dân chủ trực tiếp, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC