Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1893 VV/1894
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy (ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 19, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân; Quyềnsống, quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền hiến,nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân; quyền về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền của cá nhân đối với hình ảnh;quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, quyền nhân thân, Bộ luật Dân sự, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1885 VV/1886
 • Tác giả
 • Tác giả : Tưởng Duy Lượng
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 447
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm2015; Một số vấn đề về phạm vi bảm đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản  bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm2015; Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định củaBộ luật Dân sự năm 2015; Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cốtài sản trong Bộ luật Dân sự 2015; Thế chấp tài sản – Một biện pháp bảo đảmthông dụng và những vấn đề cần lưu ý; Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảmbằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu; Bảo lãnh – Một biện pháp bảo đảm quantrọng và đôi điều lưu ý…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, dân sự, kinh tế, xét xử, thực tiễn.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1846 VV/1847
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trương Hồng Quang
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 176
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung sau: i) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 20156: giới thiệu chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành; Những điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Các điểm mới về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự năm 2015; ii) Một số tình huống thực tế về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; iii) Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Bộ luật dân sự, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, hợp đồng, tình huống thực tế, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1632 VV/1633
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuân
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 520
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại củangười bị oan trong tố tụng hình sự: những vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháphạn chế oan sai và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan saitrong tố tụng hình sự;Phần II: Giải quyết vấn đềdân sự trong vụ án hình sự: khái niệm, nguyên tắc, bản chất, phạm vi, thủ tụcgiải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; giải quyết vấn đề dân sự trong vụán hình sự trong luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới; pháp luậtvề giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và giải pháp hoàn thiện phápluật…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tố tụng hình sự, bồi thường thiệt hại, giải quyết, dân sự, vụ án hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1357, VV/1358
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Cảnh Thìn
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 196
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm những câu hỏi và giải đápvề vấn đề thủ tục giải quyết tranh chấp và thủ tục thi hành bản án, quyết địnhcủa Tòa án về dân sự.
 • Từ khóa Tag:Hỏi đáp, thủ tục, tranh chấp, dân sự, 34(V)4
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1234, VV/1235, VV/1236
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2011, ISBN , kích thước 21, số trang 507
 • Năm xuất bản : 2011
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung sau: Khái lược vấn đề quyền của nhóm trong Luật quốc tế;Quyền của một số nhóm người đễ bị tổn thương trong Luật quốc tế; Cơ chế quốc tế giám sát thực thi quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương.Phần phụ lục gồm: Một số văn kiện quốc tế quan trọng về quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ,1979;  Công ước về quyền trẻ em…
 • Từ khóa Tag:Công ước, quốc tế, quyền kinh tế, chính trị, văn hóa, quyền trẻ em, quyền dân sự, chính trị
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1213, VV/1214, VV/1215
 • Tài liệu tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2012, ISBN , kích thước 21, số trang 671
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 3 chương:-Chương I: Lịch sử hình thành và những nội dung cơ bản của ICCPR-Chương II: Các quyền dân sự và chính trị trong ICCPR.-Chương III: Ủy ban nhân quyền (HRC) với việc giám sát thực thi ICCPR.Phần phụ lục gồm: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất bổ sung công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ hai bổ sung công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989; Các quy tắc thủ tục của ủy ban nhân quyền; Các nguyên tắc Siracusa về giới hạn và đình chỉ các điều khoản trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1984; bình luận chung số 34 của Ủy ban nhân quyền.
 • Từ khóa Tag:Công ước, quốc tế, quyền dân sự, chính trị
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/244, VV/245
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Điệp
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 35
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách nhằm giới thiệu chi tiết thẩm quyền giải quyết về dân sự của Tòa án nhân dân, quyền được lựa chọn Tòa án của các đương sự… đồng thời cũng hướng dẫn cách thức khởi kiện và thi hành án dân sự một cách khá đầy đủ để khi cần thiết công dân có thể tự mình lập thủ tục khỏi kiện và xin thi hành án dân sự một cách nhanh chóng đúng pháp luật. Cuốn sách này không những cấn thiết cho mọi công dân mà còn là tài liệu pháp lý bổ ích để cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở, cán bộ tư pháp xã, cán bộ thanh tra nhân dân và các tổ hòa giải, tổ chức quần chúng ở cơ sở tham khảo và hướng dẫn nhân dân thực hiện pháp luật tố tụng dân sự một cách thống nhất.
 • Từ khóa Tag:Cách thức khởi kiện án dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/239
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Xaca Vacaxum, Tori Aritdumi
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 716
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Pháp luật dân sự là công cụ điều chỉnh các quan hệ về tài sản và nhân thân, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.Trước nhu cầu xây dựng hệ thống pháp luật dân sự của nước ta, việc tìm hiều hệ thống pháp luật dân dự của một số nước có nền kinh tế hàng hóa phát triển trong thời kỳ mở cửa, giao lưu kinh tế, hòa nhập là rất cần thiết. Nhằm giúp làm tài liệu tham khảo và hiểu về vấn đề này, cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản” sẽ giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ nội dung của Bộ luật này.
 • Từ khóa Tag:Dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC