Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1357, VV/1358
 • Tác giả
 • Tác giả : Đỗ Cảnh Thìn
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 196
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm những câu hỏi và giải đápvề vấn đề thủ tục giải quyết tranh chấp và thủ tục thi hành bản án, quyết địnhcủa Tòa án về dân sự.
 • Từ khóa Tag:Hỏi đáp, thủ tục, tranh chấp, dân sự, 34(V)4
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VL/135
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Thuỳ Linh, Việt Trinh (sưu tầm và hệ thống hoá)
 • 0, ISBN , kích thước 28cm, số trang 0
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: - Giải đáp những quy định chung trong lĩnh vực thanh tra: quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; quy trình tiến hành một cuộc thanh tra; quy chế hoạt động của đoàn thanh tra; tiêu chuẩn, nghiệp vụ, ngạch bậc, thi đua khen thưởng ngành thanh tra… - Giải đáp nhứng tình huống về Thanh tra Chính phủ: nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với CBCC… - Giải đáp tình huống về thanh tra địa phương: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt động… - Giải đáp tình huống về tổ chức hoạt động của thanh tra các bộ ngành….
 • Từ khóa Tag:Giải đáp, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/278
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Chân
 • 0, ISBN , kích thước 19cm, số trang 556
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câu hỏi - đáp về các lĩnh vực: đất đai, nhà cửa; Về thừa kế - Hôn nhân gia đình và con cái; Quyền lao động và nghĩa vụ của công dân; Về phạt vi cảnh - sản xuất hàng giả và các ngành kinh tế; Luật sư và các vấn đề về tòa án và nhân quyền;
 • Từ khóa Tag:Giải đáp, pháp luật
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC