Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1875 VV/1876
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Khánh Ly, Đoàn Văn Dũng (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 148
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách cung cấpnhững vấn đề lý luận về mô hình xây dựng Chính phủ nhỏ, mối quan hệ giữa Chínhphủ với thị trường và xã hội; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động củaChính phủ ở Việt Nam hiện nay; từ đó đề ra những giải pháp đổi mới mô hình tổchức, hoạt động của Chính phủ theo định hướng mô hình “Chính phủ nhỏ, xã hộilớn” hiện nay trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, mô hình, Chính phủ, xã hội, xu hướng, thế giới, Việt Nam, cải cách tổ chức, cải cách hành chính.
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/1836 VV/1837
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước: trong hoạch định và thực thi chính sách công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, giáo dục, y tế, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư, công tác tổ chức cán bộ, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xý lý vi phạm…; Một số định hướng cơ bản trong việc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và biện pháp chủ yếu nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý, quản lý hành chính, hành chính, hành chính nhà nước, nhà nước, Việt Nam, minh bạch.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1834 VV/1835
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu một số lý thuyết điển hình của hành chính công và quản trị công, đặc biệt là tập trung giới thiệu các lý thuyết của hành chính công và quản trị công hiện đại, có sự ảnh hưởng lơn cả về phương diện lý luận và thực tiễn trên thế giới hiện nay; cuốn sách cũng đề cập đến một số vấn đề về cải cách hành chính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, quản trị công, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : ĐT/901 ĐT/902
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Tuấn Mẫn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài nghiên cứu một số vấn để chung về đốithoại trong giải quyết khiếu nại hành chính: quan niệm, mục đích, ý nghĩa, chủthể tham gia đối thoại, nguyên tắc, nội dung, yếu tố tác động đến đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và thựctrạng hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay; Đềxuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện về đối thoạitrong giải quyết khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối thoại, khiếu nại, giải quyết, hành chính, giải quyết khiếu nại, khiếu nại hành chính.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/889 ĐT/890 ĐT/891 ĐT/892
 • Báo cáo tổng thuật; tập các các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ.
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Thị Thúy
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: Một số vấnđề lý luận về đối tượng của khiếu nại hành chính: khái niệm, phân loại đốitượng, yếu tố ảnh hưởng…; Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng của khiếunại hành chính và việc thực hiện pháp luật: quyết định hành chính của cơ quanhành chính; quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan, tổ chức; các quyết địnhcó tính chất hành chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức khác…; Quan điểm,giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quy định pháp luật về đốitượng của khiếu nại hành chính.
 • Từ khóa Tag:Đối tượng, khiếu nại, hành chính, khiếu nại hành chính, lý luận, thực tiễn.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/875 ĐT/876
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Phượng
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một sốvấn đề chung về cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của Thanhtra Chính phủ: làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, yếu tố tác động đến côngtác cải cách hành chính...; ii) Thực trạng công tác cải cách hành chính củaThanh tra Chính phủ: công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng thể chế, cảicách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý tài chính công… đánh giá kếtquả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; iii) Một số giải phápnâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.
 • Từ khóa Tag:cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ, thanh tra.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1732 VV/1733
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Trọng Bình
 • 2018, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính của hành chính công và quản trị công: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm,nội dung và chủ trương chủ yếu của hành chính công, quản lý công; từ lý luậnphục vụ công mới đến lý luận quản trị công; một số vấn đề về cải cách hànhchính và đổi mới quản trị công ở Việt Nam hiện nay…
 • Từ khóa Tag:Hành chính công, Quản trị công, lý luận, thực tiễn, hành chính, quản lý công., quản lý.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VV/1722 VV/1723
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Phượng (Chb)
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Khái niệm và vai trò của minh bạch đối với hoạt động quản lý hànhchính nhà nước; Thực tiễn việc nâng cao tính minh bạch đối với hoạt động quảnlý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công,quản lý và sử dụng ngân sách, đất đai, giáo dục y tế…; Định hướng cơ bản trongviệc minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước và giải pháp chủ yếunhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quản lý nhà nước nói chung, quảnlý hành chính nhà nước nói riêng hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Quản lý hành chính, hành chính nhà nước, Việt Nam, minh bạch, quản lý, hành chính.
 • Danh mục :Luật hành chính - bộ máy nhà nước
 • Mã : VL/145 VL/146
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hoàng Diệu Linh, Hoàng Anh Tuyên...
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 336
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Luật Tố tụng hànhchính năm 2010 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được so sánh dưới hình thứclập bảng, trong đó, những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung được thể hiện bằng nétchữ “nghiêng, đậm” nhằm giúpbạn đọc thuận tiện trong quá trình tra cứu, áp dụng luật vào thực tiễn.
 • Từ khóa Tag:pháp luật, Luật Tố tụng hành chính, so sánh, Việt Nam.
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 11 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC