Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1889 VV/1890
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Thị Quỳnh Chi (Ch.b)
 • 2020, ISBN , kích thước 21, số trang 287
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các câuhỏi và trả lời giải đáp vướng mắc: về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tronggiải quyết các vụ án, vụ việc về tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, về quyđịnh của Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Luật Phá sản năm 2014, Luật xử lý viphạm hành chính năm 2012…
 • Từ khóa Tag:pháp luật, giải quyết, hình sự, dân sự, hành chính, giải đáp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1818 VV/1819
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Trịnh Tiến Việt (Ch.b), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Hải…
 • 2019, ISBN , kích thước 24, số trang 284
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập tới một số nội dung sau: Quá trình nhận thức và tiếp cận khoa học về vấn đề an ninh phi truyền thống; an ninh phi truyền thống: khái niệm, những mối đe dọa, thách thức và các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình sự; quy định của pháp luật hình sự Việt Nam ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền thống; Tình hình tội phạm phi truyền thống, những điểm mới và một số vấn đề đặt ra khi thi hành quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống; Các giải pháp bảo đảm thực thi và kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 nhằm ứng phó hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật hình sự, An ninh phi truyền thống, Việt Nam, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1816 VV/1817
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Thuyết (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 600
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách bình luận, đánh giá những nội dung chính của chương, bình luận những nội dung mới của điều luật trong Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009; phần phụ lục của cuốn sách thống kê về tội phạm và hình phạt trong Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để thuận tiện tra cứu.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Bộ luật hình sự, Việt Nam, bình luận.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1750
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hòa
 • 2020, ISBN , kích thước 24, số trang 435
 • Năm xuất bản : 2020
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tích, bình luận từng điều luật của 12 chương thuộc Phần chung của Bộ luật hình sự, bao gồm: điều khoản cơ bản; hiệu lực của Bộ luật hình sự; tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; xóa án tích; những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội; những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
 • Từ khóa Tag:Bình luận, khoa học, Bộ luật hình sự, hình sự, luật hình sự, luật, phần chung, tội phạm, trách nhiệm hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1749
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 863
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tích, bình luận từng điều luật từ chương XX đến chương XXVI thuộc phần các tội phạm (từ Điều 247 đến Điều 426) Bộ luật hình sự, bao gồm các nội dung: các tội phạm về ma túy; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm về chức vụ; các tội xâm phạm về hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.
 • Từ khóa Tag:Bình luận, khoa học, Bộ luật hình sự, hình sự, luật hình sự, luật, tội phạm, trách nhiệm hình sự.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1748
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b)
 • 2018, ISBN , kích thước 24, số trang 695
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều246) của Bộ luật hình sự, bao gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường.
 • Từ khóa Tag:Bình luận, khoa học, Bộ luật hình sự, hình sự, luật hình sự, luật, tội phạm, trách nhiệm hình sự.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1632 VV/1633
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Tuân
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 520
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại củangười bị oan trong tố tụng hình sự: những vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháphạn chế oan sai và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan saitrong tố tụng hình sự;Phần II: Giải quyết vấn đềdân sự trong vụ án hình sự: khái niệm, nguyên tắc, bản chất, phạm vi, thủ tụcgiải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; giải quyết vấn đề dân sự trong vụán hình sự trong luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới; pháp luậtvề giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và giải pháp hoàn thiện phápluật…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tố tụng hình sự, bồi thường thiệt hại, giải quyết, dân sự, vụ án hình sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1564 VV/1565
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Hòa Bình (Ch.b)
 • 2016, ISBN , kích thước 24, số trang 850
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 2 phần:Phần I: Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hìnhsự (BLTTHS) năm 2015, bao gồm: Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ sungtrong BLTTHS năm 2015; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân - tư tưởng xuyênsuốt trong BLTTHS năm 2015; Hệ thống những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hìnhsự Việt Nam theo BLTTHS năm 2015; Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụthể hóa trong BLTTHS 2015; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện Kiểm sátnhân dân trong tố tụng hình sự; Người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ;vấn đề chứng cứ điện tử; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; hợp tác quốc tế trongtố tụng hình sự….Phần II: So sánh BLTTHS năm2003 và BLTTHS năm 2015.
 • Từ khóa Tag:Bộ luật tố tụng hình sự, so sánh.
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC