Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
  • Mã : ĐT/907 ĐT/908 ĐT/909 ĐT/910
  • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp bộ
  • Tác giả
  • Tác giả : Ngô Mạnh Hùng
  • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
  • Năm xuất bản : 2018
  • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận về quanniệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, phân loại hình thức thanh tra; Thực trạng quyđịnh pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện các hình thứcthanh tra; Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chếtrong quy định pháp luật về hình thức thanh tra và thực tiễn thực hiện hìnhthức thanh tra; Phương hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tăngcường thực hiện các hình thức thanh tra.
  • Từ khóa Tag:thanh tra, hình thức thanh tra, lý luận, thực tiễn.
  • Danh mục :Thanh tra
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC