Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
  • Mã : VV/1895 VV/1896
  • sách tham khảo
  • Tác giả
  • Tác giả :
  • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 151
  • Năm xuất bản : 2019
  • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: khái niệm, đặc điểm và hình thức của khẩu khí; khẩu khí trongquan hệ xã hội và khẩu khí trong nghề luật; khái niệm hùng biện và thuật họchùng biện trong nghề luật; những chuẩn mực của thuật hùng biện trong nghề luậtsư…
  • Từ khóa Tag:khẩu khí, hùng biện, nghề luật.
  • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC