Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VL/147
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
 • 2017, ISBN , kích thước 27, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách tập hợp cácbài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia“Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông-Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thànhtựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua LêThánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân củavua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiệnnay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốctriều hình luật -  Một mẫu mực về phápđiển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa,hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chínhnhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máyhành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũngdưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lêthánh Tông….
 • Từ khóa Tag:pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1499 VV/1500
 • Tác giả
 • Tác giả : Albert P. Blaustein, Jay A. Sigler(biên soạn và giới thiệu); Võ Trí Hảo, Hà Quế Anh …(hiệu đính)
 • 2013, ISBN , kích thước 24, số trang 678
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm Hiến pháp của một số nước sau:Hiến pháp Ba Lan năm 1791; Hiến pháp Pháp năm 1791; Hiến pháp Đức năm 1848;Hiến pháp Thụy Sĩ năm 1848; Hiến pháp Nhật Bản năm 1889; Hiến pháp Nga năm1906; Hiến pháp Trung Quốc năm 1912…
 • Từ khóa Tag:Hiến pháp
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1548
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 375
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm các nội dung sau: Cuốn sách làm rõmột số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính, đối tượng, ý nghĩa của việc giảiquyết khiếu nại hành chính; Xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính, làmrõ chủ thể, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính; Giải quyết khiếu nại hànhchính tại Tòa án nhân dân, sự hình thành cơ quan tài phán  hành chính ở Việt Nam, tổ chức và hoạt độngxét xử hành chính và thi hành bản án hành chính và các con đường kháng án hànhchính.�ng viên trong thờigian tới.
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại hành chính, lịch sử, thực tiễn
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1367, VV/1368
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2013, ISBN , kích thước 21, số trang 446
 • Năm xuất bản : 2013
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm 13 chuyên luận khoa học chia thành 3 phần:Phần 1: Việt Nam trong một quá khứ khác;Phần 2: Những khía cạnh lịch sử Việt Nam;Phần 3: Quan hệ Pháp – Việt thời kỳ tiền thuộc địa.
 • Từ khóa Tag:Lịch sử, Việt Nam, Tư liệu, nghiên cứu.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1157, VV/1158
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Liên
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 195
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giới thiệu các quốc hiệu của Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trên các lĩnh vực: lịch sử hình thành nhà nước, thiết chế chính trị, thể chế, các đơn vị hành chính, kinh tế, quân sự, văn hóa, tư tưởng chính trị, tôn giáo… Cuốn sách cho bạn đọc thấy một lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, đồng thời hun đúc lòng tự hào dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Quốc hiệu, Việt Nam, lịch sử
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VL/131
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 27cm, số trang 523
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách giúp bạn đọc có được những chú giải, chỉ dẫn ở những mức độ cần thiết nhất về những địa danh, cùng những sự kiện đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, được cấu trúc dưới dạng thức từ điển (sắp xếp theo ABC) để tiện tra cứu.
 • Từ khóa Tag:Địa danh, lịch sử, cách mạng, Việt Nam
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/752
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Lê Văn Quang, Văn Đức Th
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 232
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến phương pháp luận tiếp cận quan hệ giữa Nhà nước và xã hội dân sự; Những mô hình tổ chức nhà nước và xã hội dân sự tiêu biểu trong lịch sử phong kiến VN; Kế thừa giá trị truyền thống và khắc phục tàn dư xã hội cũ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở VN.
 • Từ khóa Tag:Nhà nước, xã hội dân sự
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : CĐ/40, CĐ/41
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Kim Châu
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 65
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giải quyết các khiếu nại về nhà cửa do lịch sử để lại" tập trung nghiên cứu vào những vấn đề về) cơ sở lý luận của việc giải quyết khiếu nại tồn đọng về nhà ở do lịch sử để lại (đề cập tới những quan điểm hiện tại cũng như đương thời của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề có liên quan); ii) những vấn đề mang tính thực tiễn trong việc giải quyết các khiếu nại về nhà do lịch sử để lại (đề cập đến những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý và giải quyết các khiếu nại có liên quan); iii) một số giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết các khiếu nại nhà cửa tồn đọng do lịch sử để lại. 
 • Từ khóa Tag:Khiếu nại, nhà ở
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
 • Mã : ĐT/140, ĐT/141
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Phạm Quyết Thắng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 400
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài đề cập các văn bản pháp luật của ngành Thanh tra: Sắc lệnh, Chỉ thị, Thông tư, Quyết định, Nghị định, Nghị quyết, Luật từ năm 1945 đến năm 2005.
 • Từ khóa Tag:Lịch sử, truyền thống, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/132, ĐT/133
 • NA
 • Tác giả
 • Tác giả : Vũ Phạm Quyết Thắng
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 294
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm 20 chuyên đề: 1. Phát huy truyền thống 60 năm Thanh tra Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước. 2. Cơ sở khoa học của việc phân định các giai đoạn phát triển của Thanh tra Việt Nam. 3. Quan điểm của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, kiểm tra. 4. Sự thành lập Ban Thanh tra đặc biệt và ý nghĩa đặc biệt của nó đối với quá trình phát triển của ngành Thanh tra Việt Nam. 5. “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Thanh tra. ….
 • Từ khóa Tag:Thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 3 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC