Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1891 VV/1892
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Tất Viễn
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 200
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính như sau: Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nềntảng của Tố tụng hình sự; các nguyên tắc tố tụng hình sự được Hiến pháp quyđịnh: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc bảo đảm quyền bảo chữa của người bịbuộc tội; nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; nguyên tắc bảođảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và bí mật đời tư;nguyên tác bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt độngtố tụng dân sự; nguyên tắc đại diện nhân dân tham gia xét xử; nguyên tắc thẩmphán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc tranh tụngtrong xét xử được đảm bảo…
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, Luật Tố tụng hình sự, Việt Nam, nguyên tắc
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1778 VV/1779
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Đức Quang
 • 2016, ISBN , kích thước 19, số trang 134
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận của nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam (Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001); Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và một số tình huống thực tế; một số kiến nghị về việc giải thích, việc thực hiện, về kỹ thuật lập hiến đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, về việc thành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách…
 • Từ khóa Tag:Hiến pháp, nguyên tắc, nguyên tắc Hiến pháp, quyền con người, quyền công dân.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : ĐT/877 ĐT/878
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Sỹ Giao
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung chính của Đề tài: Đề tài nghiên cứunhững vấn đề chung về thực thi các nguyên tắc APEC: sự  hình thành, ý nghĩa, vai trò, phương thức,nội dung thực thi các nguyên tắc APEC; ii) Thực trạng thực thi các nguyên tắcAPEC: chủ trương, quan điểm về của Đảng về kiểm soát tài sản thu nhập nhằmphòng chống tham nhũng, mức độ đáp ứng của pháp luật VN đối với các nguyên tắcAPEC, so sánh quy định pháp luật VN với yêu cầu của nguyên tắc APEC và thựctiễn thực hiện… iii) Một số giải pháp bảo đảm thực thi các nguyên tắc APEC.
 • Từ khóa Tag:APEC, kê khai tài sản, kê khai, tài sản, thu nhập, cán bộ, công chức, Việt Nam, thực thi, nguyên tắc
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VV/1710 VV/1711
 • Sách tham khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Đức Quang
 • 2016, ISBN , kích thước 21, số trang 134
 • Năm xuất bản : 2016
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung sau: Cơ sở lý luận của nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyềncông dân; Kinh nghiệm lập hiến của một số nước trên thế giới đối với nguyên tắchiến pháp về quyền con người, quyền công dân; Nguyên tắc hiến pháp về quyền conngười, quyền công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam; Nguyên tắc hiến pháp vềquyền con người, quyền công dân theo quy định hiện hành và một số tình huống cụthể; Một số kiến nghị liên quan về việc giải thích, việc thực hiện, kỹ thuậtlập hiến đối với nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân, việcthành lập cơ quan bảo vệ hiến pháp chuyên trách.
 • Từ khóa Tag:Hiến pháp, nguyên tắc, quyền con người, quyền công dân, nguyên tắc hiến pháp.
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1429, VV/1430
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (sưu tầm và biên soạn)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách đề cập đến vị trí, vai tròcủa nguyên tắc tập trung dân chủ đối với công tác xây dựng đảng, chỉnh đốnĐảng; điều kiện, giải pháp để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dânchủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay…
 • Từ khóa Tag:xây dựng Đảng, nguyên tắc, tập trung dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/793
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Trần Đình Hoan
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 282
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách nêu tính tất yếu khách quan; mục tiêu, quan điểm và nguyên tắc đối mới hệ thống chính trị ở nước ta; Phương hướng và các giải pháp đổi mới hệ thống chính trị trong giai đoạn 2006 -2020.
 • Từ khóa Tag:Quan điểm, nguyên tắc, hệ thống chính trị, Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : ĐT/271, ĐT/272
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 50
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :
 • Từ khóa Tag:Nguyên tắc công khai, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : ĐT/269, ĐT/270
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Thị Huệ
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 50
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò của công khai trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Nguyên tắc công khai trong hoạt động thanh tra; Đánh giá tình hình thực hiện công khai trong hoạt động thanh tra thời gian qua, mối quan hệ của nó đối với hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra; Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc công khai trong hoạt động thanh tra.
 • Từ khóa Tag:Nguyên tắc công khai, thanh tra
 • Danh mục :Thanh tra
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC