Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/897 ĐT/898
 • Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 • Tác giả
 • Tác giả : Bùi Bảo Tuấn
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung đề tài làm rõ một số vấn đề chung vềtiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh như: quan niệm, đặc điểm, vai trò, ýnghĩa, yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh; phânbiệt tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh với các hình thức khác; Thựctrạng quy định và thực trạng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp, kiếnnghị tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị,phản ánh.
 • Từ khóa Tag:kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại, tố cáo
 • Mã : ĐT/873 ĐT/874
 • Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu – Đề tài khoa học cấp cơ sở
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Nga
 • 2017, ISBN , kích thước 30, số trang 0
 • Năm xuất bản : 2017
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: i) Mộtsố vấn đề chung về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng: làm rõkhái niệm, đặc điểm, chủ thể, phương thức, ý nghĩa của việc tiếp nhận và xử lýthông tin phản ánh về tham nhũng; ii) Thực trạng chính sách, pháp luật và việctiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng, trong đó, phân tích thôngtin phản ánh qua đơn, trực tiếp, qua đường dây nóng,, qua báo chí, phương tiệnthông tin truyền thông và việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan nhà nước; iii) Mộtsố định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện việc tiếp nhận,xử lý thông tin phản ánh về tham nhũng. 
 • Từ khóa Tag: tham nhũng, phán ánh, thông tin, tiếp nhận, xử lý
 • Danh mục :Phòng, chống tham nhũng
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC