Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1887 VV/1888
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương (Đồng ch.b)
 • 2019, ISBN , kích thước 21, số trang 320
 • Năm xuất bản : 2019
 • Tóm tắt nội dung :Tổng quan về cách mạngcông nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật; tác động của cách mạngcông nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp luật của Việt Nam hiện nay:sở hữu trí tuệ, hợp đồng điện tử, mô hình kinh tế chia sẻ, hoạt động ngân hàng,lao động việc làm và an sinh xã hội, thuế và quản lý thuế, xây dựng,   vận hành Chính phủ điện tử và đô thị thông minh…;định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế, về Chính phủđiện tử và đô thị thông minh, về tố tụng và hệ thống tư pháp đáp ứng  yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Từ khóa Tag:Pháp luật, tác động, cách mạng công nghiệp 4.0, pháp lý, sách chuyên khảo.
 • Danh mục :Nội dung khác
 • Mã : VL/22, VL/23
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 151
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách gồm: - Đánh giá hoạt động của nền kinh tế VN tập trung vào hoạt động thương mại và đầu tư nước ngoài. - Tóm tắt Hiệp định Thương mại và xem xét một số cải cách về chính sách và pháp luật của VN liên quan đến Hiệp định Thương mại; Đánh giá các trở ngại và cơ hội để mở rộng xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo của VN vào thị trường Hoa Kỳ. - Kết luận của các cuộc phỏng vấn do dự án STAR Việt Nam và CIEM phối hợp thực hiện với công ty VN đang xuất khẩu hay dự định xuất khẩu và Hoa Kỳ - Ý kiến của một số doanh nhân Hoa Kỳ làm việc tại VN về ảnh hưởng của Hiệp định đến môi trường kinh doanh của VN và triển vọng kinh doanh trong tương lai.
 • Từ khóa Tag:Kinh tế, Hiệp định thương mại, Việt Nam, Hoa Kỳ
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VL/24, VL/25
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 30cm, số trang 71
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách đề cập đến: Xuất khẩu của VN vào Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2003: xu hướng xuất khẩu chung, Xuất khẩu các sản phẩm sơ chế, hàng may mặc, hàng chế biến ngoài hàng may mặc; triển vọng xuất khẩu của VN trong 6 tháng cuối năm 2003;Vai trò của Hoa Kỳ trong hoạt động xuất khẩu của VN; Xuất khẩu của Hoa Kỳ sang VN trong sáu tháng đầu năm 2003...
 • Từ khóa Tag:Kinh tế, Hiệp định thương mại, Việt Nam - Hoa Kỳ
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC