Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1897
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Đăng Dung (Ch.b)
 • 0, ISBN , kích thước 24, số trang 575
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: Nguồn của Luật Hiến pháp, Hiến pháp – nguồn cơ bản củangành Luật Hiến pháp; các đảng phái chính trị; hình thức nhà nước tư sản; chếđộ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống tư pháp của cácnước tư bản; Hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Hiến pháp củaHợp chủng quốc Hoa Kỳ, Hiến pháp của Pháp quốc nền cộng hòa thứ năm; Hiến pháp củaNhật Bản, Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức.
 • Từ khóa Tag:Luật Hiến pháp, tư bản
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : VV/1026
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phùng Hữu Phú (chủ biên)
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 899
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm những vấn đề mới đặt ra trong tình hình quốc tế và trong nước hiện nay, bao gồm các chuyên đề: về xu hướng của thời đại ngày nay; quan điểm, đường lối của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay; quan điểm, đường lối của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới hiên nay; quan niệm về Chủ nghĩa tư bản hiện đại; quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN….
 • Từ khóa Tag:xu hướng, thời đại, quan điểm, đảng, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/345
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Chơn Trung
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 499
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm bốn phần: Phần thứ nhất: giới thiệu về Chủ nghĩa tư bản nhà nước trong các nước tư bản chủ nghĩa bao gồm các nước tư bản đã phát triển và các nước đang phát triển. Phần thứ hai: Giới thiệu học thuyết Lênin về chủ nghĩa TBNN trong một nước đang quá độ lên CNXH và sự thực hiện chủ nghĩa TBNN ở Liên Xô dưới thời Lênin và một số nước XNCN khác. Phần thứ ba: giới thiệu sự cần thiết phải thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay; thực trạng phát triển CNTBNN ở thành phố Hồ Chí Minh, những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của CNTBNN ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Phần thứ tư: giới thiệu một số tài liệu tham khảo.
 • Từ khóa Tag:Học thuyết Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa tư bản
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : VV/746
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Tiêu Phong, Nguyễn Vinh Qua
 • 0, ISBN , kích thước 22cm, số trang 519
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách tập trung luận giải  những vấn đề quan trọng liên quan tới sự tồn tại và phát triển của CNXH và CNTB thế giới; Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, CNTB đã tự điều chỉnh như thế nào để tiếp tục phát triển; Liệu CNTB có tồn tại mãi và tương lai của CNXH thế giới sẽ ra sao? Bên cạnh đó, cuốn sách còn phân tích các vấn đề: Nhận thức về thời đại hiện nay, xu thế hoà bình và phát triển; tác động của toàn cầu hoá đối với CNXH và CNTB…
 • Từ khóa Tag:Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản
 • Danh mục :Nội dung khác
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC