Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : ĐT/885 ĐT/886 ĐT/887 ĐT/888
 • Báo cáo tổng thuật; tập hợp các nội dung nghiên cứu - Đề tài khoa học cấp Bộ
 • Tác giả
 • Tác giả : Hoàng Hưng
 • 2018, ISBN , kích thước , số trang 0
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Đề tài gồm một số nội dung chính như sau: Nhữngvấn đề lý luận về tổ chức cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: quanniệm, nội dung, nguyên tắc, yếu tố bảo đảm…; Cơ sở thực tiễn cho việc tổ chứccác cơ quan thanh tra nhà nước theo hướng tập trung: khái quát mô hình tổ chứchệ thống các cơ quan thanh tra qua các giai đoạn lịch sử, thực tiễn tổ chức cáccơ quan thanh tra hiện nay và tác động của việc tổ chức đến hoạt động của cơquan thanh tra; Quan điểm, giải pháp tổ chức cơ quan thanh tra theo hướng tậptrung.
 • Từ khóa Tag:Tổ chức, cơ quan, thanh tra, thanh tra nhà nước, tập trung, lý luận, giải pháp, định hướng.
 • Danh mục :Thanh tra
 • Mã : VV/1429, VV/1430
 • Tác giả
 • Tác giả : Cao Văn Thống (sưu tầm và biên soạn)
 • 2014, ISBN , kích thước 21, số trang 236
 • Năm xuất bản : 2014
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách đề cập đến vị trí, vai tròcủa nguyên tắc tập trung dân chủ đối với công tác xây dựng đảng, chỉnh đốnĐảng; điều kiện, giải pháp để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dânchủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay…
 • Từ khóa Tag:xây dựng Đảng, nguyên tắc, tập trung dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Danh mục :Sách chính trị-xã hội, HCM
 • Mã : CĐ/28
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : Phạm Khắc Diễn
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 34
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Chuyên đề tập trung nghiên cứu về công tác quản lý cán bộ, thanh tra viên. Các nội dung của Chuyên đề này bao gồm: Chương I Một số vấn đề chung về nội dung, biện pháp quản lý nói chung, quan điểm đánh giá cán bộ, nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ Chương II Vài nét về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng quản lý cán bộ, thanh tra viên Chương III Định hướng một vài nội dung và biện pháp quản lý cán bộ, thanh tra viên Chương IV: Kết luận
 • Từ khóa Tag:Cán bộ
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2019 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC