Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
 • Tác giả
 • Tác giả : Đinh Văn Minh
 • 2018, ISBN , kích thước 19, số trang 269
 • Năm xuất bản : 2018
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách gồm một sốnội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật vềtố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền vànghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tốcáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
 • Từ khóa Tag:Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/960, VV/961
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước 21cm, số trang 606
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Cuốn sách hệ thống hoá các quy định của pháp luật theo hướng pháp điển hoá. Việc rà soát, hệ thống hoá các quy định cụ thể của các văn bản dưới luật theo các chế định tương ứng của Luật giúp các kiểm soát viên, thẩm phán, luật sư, các cán bộ làm công tác pháp luật và bạn đọc thuận tiện trong việc vận dụng các quy định của pháp luật trong công việc….
 • Từ khóa Tag:Trình tự, thủ tục, giải quyết, dân sự
 • Danh mục :Sách pháp luật
 • Mã : CĐ/182
 • -
 • Tác giả
 • Tác giả : -
 • 0, ISBN , kích thước -, số trang 17
 • Năm xuất bản : 0
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung của chuyên đề nghiên cứu bao gồm:I. Các nguyên tắc cơ bản, các phương châm chủ yếu chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính1. Các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính2. Phương châm chủ yếu chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chínhII. Trình tự, thủ tục các bước giải quyết khiếu nại hành chính
 • Từ khóa Tag:Trình tự, thủ tục, khiếu nại, tố cáo
 • Danh mục :Chuyên đề nghiên cứu độc lập
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC