Tìm kiếm nâng cao
Tất cả
Chữ cái đầu
Tên tài liệu
Mã tài liệu
Tác giả
Năm xuất bản
Tạo từ ngày Đến ngày
 • Mã : VV/1590 VV/1591
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Cơsở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩmquyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nạihành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm vàgiải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyềnxét xử hành chính ở Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1485 VV/1486
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hùng
 • 2015, ISBN , kích thước 21, số trang 248
 • Năm xuất bản : 2015
 • Tóm tắt nội dung :Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng,quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính vàthẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 • Từ khóa Tag:Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
 • Danh mục :Khiếu nại - tố cáo
 • Mã : VV/1264 VV/1265
 • Sách chuyên khảo
 • Tác giả
 • Tác giả : Lưu Tiến Dũng
 • 2012, ISBN , kích thước 21, số trang 279
 • Năm xuất bản : 2012
 • Tóm tắt nội dung :Nộidung cuốn sách gồm 5 chương: 1-Quan niệm khoa học về độc lập xét xử; 2- Vai trò của độc lập xét xử trong nhà nướcpháp quyền; 3-Những yếu tố cơ bản đảm bảo độc lập xét xử; 4-Cơ sở pháp lý về độc lập xét xử ở Việt Nam và thực tiễn thi hành; 5- Kiến nghị về các giải pháp bảo đảm độc lập xét xửtrong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Từ khóa Tag:xét xử, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
 • Danh mục :Sách pháp luật
/ 1 trang
0 sách đã chọn

Lịch sử tìm kiếm
Phiên bản online Phiên bản online Phiên bản in

COPYRIGHT © 2020 VIỆN KHOA HỌC THANH TRA Thiết kế bởi Trí Nam SJC