THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1564 VV/1565
Tên tài liệu : Những nội dung mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015, bao gồm: Tổng quan những nội dung lớn sửa đổi, bổ sung trong BLTTHS năm 2015; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân - tư tưởng xuyên suốt trong BLTTHS năm 2015; Hệ thống những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự Việt Nam theo BLTTHS năm 2015; Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và việc cụ thể hóa trong BLTTHS 2015; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự; Người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; vấn đề chứng cứ điện tử; khởi tố, điều tra vụ án hình sự; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự….

Phần II: So sánh BLTTHS năm 2003 và BLTTHS năm 2015.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Bộ luật tố tụng hình sự, so sánh.
File đính kèm, hình ảnh
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2016
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1564 VV/1565
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 850
Kích thước 24
Giá 235000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Hòa Bình (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC