THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1485 VV/1486
Tên tài liệu : Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Nội dung cuốn sách: Cơ sở lý luận, thực trạng, quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản 2015
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1485 VV/1486
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 248
Kích thước 21
Giá 47000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại - tố cáo
Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC