THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1487 VV/1488
Tên tài liệu : Hỏi đáp một số nội dung của công tác cải cách hành chính
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính: cải cách thể chế nền hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ  và phẩm chất đạo đức…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Cải cách hành chính, Việt Nam, sách hỏi đáp.
File đính kèm, hình ảnh
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản 2014
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1487 VV/1488
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 312
Kích thước 21
Giá 52000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Hà Văn Thuật
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC