THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1590 VV/1591
Tên tài liệu : Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cơ sở lý luận của phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính; Thực trạng phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm và giải pháp phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Thẩm quyền, xét xử, khiếu nại, hành chính, Việt Nam
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2015
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 248
Kích thước 21
Giá 47000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại - tố cáo
Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC