THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1624 VV/1625
Tên tài liệu : Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung: Một số vấn đề lý luận về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN giai đoạn 2011- 2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một số yếu tố ảnh hưởng đế hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, Quản trị công.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản 2116
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1624 VV/1625
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 224
Kích thước 21
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách chính trị-xã hội, HCM
Tác giả Lê Văn Chiến (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC