THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1632 VV/1633
Tên tài liệu : Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự: những vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháp hạn chế oan sai và bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan sai trong tố tụng hình sự;

Phần II: Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: khái niệm, nguyên tắc, bản chất, phạm vi, thủ tục giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự; giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự trong luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới; pháp luật về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự và giải pháp hoàn thiện pháp luật…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Pháp luật, tố tụng hình sự, bồi thường thiệt hại, giải quyết, dân sự, vụ án hình sự
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2016
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1632 VV/1633
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 520
Kích thước 21
Giá 120000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Văn Tuân
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC