THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1634 VV/1635
Tên tài liệu : Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: khái niệm, chủ thể, nội dung, hình thức, điều kiện đảm bảo thực hiện…

Chương II: Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay: thực trạng, nguyên nhân, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm…

Chương III: Quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : pháp luật, dân chủ, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm xuất bản 2016
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1634 VV/1635
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 427
Kích thước 21
Giá 120000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Hồng Chuyên
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC