THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1640 VV/1641
Tên tài liệu : Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Nội dung cuốn sách: Một số vấn đề lý luận chung về quản trị, hành chính công và đo lường chất lượng quản trị, hành chính công; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014; Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị, hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu tổng hợp; Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam từ kết quả nghiên cứu so sánh một số cặp tỉnh: Hà Nam – Ninh Bình, Quảng Nam – Phú Yên, Sóc Trăng – Trà Vinh…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Quản lý công, cải cách hành chính, Việt Nam, quản trị công.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2016
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1640 VV/1641
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 224
Kích thước 21
Giá 70000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Lê Văn Chiến (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC