THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1652 VV/1653
Tên tài liệu : Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Nội dung cuốn sách: Một số vấn đề lý luận về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò, yếu tố bảo đảm, đặc trưng nhà nước pháp quyền XHCNVN và yêu cầu giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp; giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở một số nước; Thực trạng giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp ở VN từ 1992 đến nay; một số hạn chế và nguyên nhân; Quan điểm và các giải pháp bảo đảm giám sát xã hội đối với hoạt động của cơ quan tư pháp.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Giám sát xã hội, cơ quan tư pháp, nhà nước pháp quyền, Việt Nam
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2013
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1652 VV/1653
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 234
Kích thước 21
Giá 71000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Nội dung khác
Tác giả Nguyễn Huy Phượng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC