THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
Tên tài liệu : Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách phân tích những nội dung cơ bản, các yếu tố ảnh hướng, tác động đến trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ; thực trạng thực thi công vụ của công chức Việt Nam ở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Công chức, trách nhiệm, thực hiện, công vụ, Việt Nam, hành chính, nhà nước, cải cách hành chính.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1660 VV/1661, VV/1706, VV/1707
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 236
Kích thước 21
Giá 51000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Trần Nghị
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2022 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC