THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
Tên tài liệu : Phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra
Tên bổ sung : Đề tài khoa học cấp cơ sở
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một số vấn đề chung về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quan niệm, mục đích, nguyên tắc, nội dung, yêu tố ảnh hưởng đến việc phân định thẩm quyền, kinh nghiệm phân định thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, kiểm toán; ii) Thực trạng phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra: quy định pháp luật, và thực tiễn thực hiện; iii) Phương hướng, giải pháp về phân định thẩm quyền trong hoạt động thanh tra.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : phân định, thẩm quyền, thanh tra
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/867 ĐT/868 ĐT/869
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Thanh tra
Tác giả Lê Văn Đức
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC