THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1694 VV/1695
Tên tài liệu : Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp – Cơ sở lý luận và thực tiễn
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung sau: Cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp; Thực trạng cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở nước ta và những vấn đề đang đặt ra; Yêu cầu, phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : dân chủ, dân chủ trực tiếp, quyền lực nhà nước, xây dựng, hoàn thiện, cơ chế, nhân dân, lý luận, thực tiễn.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1694 VV/1695
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 446
Kích thước 24
Giá 137000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương (Đồng Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC