THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1704 VV/1705
Tên tài liệu : Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Hoàn thiện pháp luật, pháp luật, nhu cầu.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1704 VV/1705
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 283
Kích thước 21
Giá 87000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Văn Cương (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC