THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1714 VV/1715 VV/1716
Tên tài liệu : Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số nội dung chính sau: quan niệm cơ bản về tố cáo, khái quát lịch sử pháp luật về tố cáo, giới thiệu và phân tích các chế định của Luật Tố cáo 2018 như quyền và nghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tố cáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Luật Tố cáo, Tố cáo, pháp luật, thẩm quyền, trình tự, giải quyết.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản Hà Nội
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1714 VV/1715 VV/1716
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 269
Kích thước 19
Giá 80000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại - tố cáo
Tác giả Đinh Văn Minh
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC