THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1719
Tên tài liệu : Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí… của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng về việc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : nhà nước pháp quyền, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2011
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1719
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 739
Kích thước 22
Giá 111000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Luật hành chính - bộ máy nhà nước
Tác giả Nguyễn Phú Trọng
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC