THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1736 VV/1737
Tên tài liệu : Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Tên bổ sung : Sách chuyên khảo
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách gồm một số bài viết có nội dung: Một số vấn đề về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Mối quan hệ giữa dân chủ - nhà nước – pháp luật trong chế độ pháp quyền; Dân chủ trong bối cảnh mới và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm sự tham gia của Nhân dân trong quy trình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ở Việt Nam hiện nay; Dân chủ và vấn đề kiểm soát chính quyền địa phương; giám sát hành chính công thông qua dân chủ trực tiếp trong xu thế chuyển đổi; bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với bộ máy nhà nước….
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : dân chủ, cơ chế, bảo đảm, pháp luật, Việt Nam, hệ thống.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1736 VV/1737
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 318
Kích thước 21
Giá 130000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Nội dung khác
Tác giả Nguyễn Bá Chiến (Ch.b)
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC