THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VV/1738 VV/1739
Tên tài liệu : Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc hơn những biểu hiện: tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân…., tác hại của các biểu hiện này và biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, cán bộ, đảng viên, giáo dục.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2018
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VV/1738 VV/1739
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 128
Kích thước 18
Giá 36000
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách chính trị-xã hội, HCM
Tác giả Tô Lâm
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC