THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : VL/147
Tên tài liệu : Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông: những giá trị lịch sử và đương đại
Tên bổ sung : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tiêu đề song song :
Tóm tắt nội dung :
Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông- Những giá trị lịch sử và đương đại”. Một số bài viết như: Khái quát những thành tựu trong cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông; Bàn về tư tưởng đức trị và pháp trị trong đạo trị quốc, an dân của vua Lê Thánh Tông và bài học kinh nghiệm cho công việc quản trị quốc gia hiện nay; Quốc triều hình luật trong dòng chảy của văn hóa pháp lý Việt Nam; Quốc triều hình luật -  Một mẫu mực về pháp điển hóa trong thời kỳ phong kiến VN và bài học cho công tác pháp điển hóa, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta; Kinh nghiệm thiết kế bộ máy hành chính nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông và những bài học cho việc xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam; Bài học về phòng, chống tham nhũng dưới triều vua Lê Thánh Tông; kinh nghiệm kiểm soát quan lại dưới triều Lê thánh Tông….
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : pháp luật, cải cách, xây dựng, bộ máy nhà nước, Vua Lê Thánh Tông, lịch sử, kỷ yếu, Quốc triều hình luật…
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản H
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá VL/147
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 446
Kích thước 27
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Sách pháp luật
Tác giả Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Minh Khuê, Đinh Công Tuấn…
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC