THÔNG TIN TÀI LIỆU
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Mã : ĐT/879 ĐT/880
Tên tài liệu : Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại – thực trạng và giải pháp
Tên bổ sung :
Tiêu đề song song : Báo cáo tổng thuật – Đề tài khoa học cấp cơ sở
Tóm tắt nội dung :
Đề tài gồm một số nội dung chính sau: i) Một số vấn đề chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại: quan niệm, vai trò, ý nghĩa, yếu tố tác động, yêu cầu đối với xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; ii) Thực trạng xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại: quy định pháp luật và thực tiễn các dạng hành vi vi phạm và việc xử lý người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; iii) Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
TT Trách nhiệm :
Từ khóa : giải quyết, khiếu nại, người có thẩm quyền, xử lý, hành vi, vi phạm pháp luật.
File đính kèm, hình ảnh
Ảnh đại diện :
File đính kèm :
Thông tin xuất bản
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản 2017
Nơi xuất bản
Số lần xuất bản
Thông tin vị trí
Mã xếp giá ĐT/879 ĐT/880
Kho sách Việt Nam Đồng
Thông tin chi tiết
Số trang 0
Kích thước 30
Giá 0
Loại tiền tệ Việt Nam Đồng
THÔNG TIN CHUNG
Phân loại tài liệu Ấn Phẩm
Danh mục Khiếu nại, tố cáo
Tác giả Nguyễn Đăng Hạnh
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhà cung cấp Báo Tiền Phong
Trạng thái Mở

COPYRIGHT © 2020 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thiết kế bởi Trí Nam SJC